Начало / Медицински изделия / Хемодиализатори серия Леосид

Хемодиализатори серия Леосид

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbB4707291696
GTIN
47072
29/01/2020 10:14
29/01/2020 11:06
27/01/2020 09:31
Данни за производителя
NxStage Medical, Inc.
ЕИК
000000000
US
Масачузетс
Gregor Dzialas
(800)369-6334
info@nxstage.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Дъчмед Интернешанъл" ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Анита Лилова
+359 2 9200 123
info@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
"Дъчмед Интернешанъл" ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Анита Лилова
+359 2 9200 123
info@dutchmed.bg
IV-P-T/МИ/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Кръв и кръвообразуващи органи
GMDN
47072
Хемодиализатори серия Леосид
Leoceed N/H-16,18,21
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
41314564-03
04/04/2024