Начало / Медицински изделия / Фолио за ендоскопска камера стерилно 2.5m /14 см

Фолио за ендоскопска камера стерилно 2.5m /14 см

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV0000075469
24/01/2020 11:40
24/01/2020 15:42
16/10/2019 15:08
Данни за производителя
Зарис Интернешанъл Груп
Зарис
Друго
Друго
Друго
PL
Zabrze
EWA Szczechla
+48 531 743 734
es@zarys.pl
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Екатерина Петкова
02/462 71 29
petkova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
Екатерина Петкова
02/462 71 29
petkova@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
00000
Фолио за ендоскопска камера стерилно 2.5m /14 см
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
DD 60139535 0001
27/05/2024