Начало / Медицински изделия / Allium Уретерален Стент

Allium Уретерален Стент

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbG5800458071
24/01/2020 11:06
24/01/2020 13:49
24/01/2020 10:23
Данни за производителя
Allium Ltd.
Allium
Друго
CE сертификат
NA
IL
Caesarea industrial Park
3088900
ул. Ха Ешел 2
3081
Шеи Аротчас
972-4-6277166
info@allium-medical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
ж.к. Еленово, бл.181
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
Данни за търговеца на едро
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
ж.к. Еленово, бл.181
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
IV-P-T/МИ 1191
19/05/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Пикочо-полова система и полови хормони
GMDN
58004
Allium Уретерален Стент
URS
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
2636
23/01/2020
D1139700013
26/05/2024