Начало / Медицински изделия / Глюкоза/лактат разтвор калибратор

Глюкоза/лактат разтвор калибратор

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000046786
24/01/2020 10:35
24/01/2020 13:33
23/01/2020 14:21
Данни за производителя
Д-р Мюлер Гьоретебау ГмбХ
Друго
VAT
DE-01705
DE
Фрайтал
Ралф Гюнтер
+490351645042
info@dr-mueller-geraetebau.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Лабекс Инженеринг ООД
ЕИК
175152005
BG
SOF
София
Цветелина Стоянова
0885937827
administration@labex-bg.com
Данни за търговеца на едро
Лабекс Инженеринг ООД
ЕИК
175152005
BG
SOF
София
Цветелина Стоянова
0885937827
administration@labex-bg.com
IV-P-T/MИ 116
15/11/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
Глюкоза/лактат разтвор калибратор
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка