Reverso Monofocal

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS1232447804
GTIN
08IIbS1232420420
22/01/2020 17:19
28/01/2020 17:05
20/01/2020 15:39
Данни за производителя
Кристаленс Индъстри
Cristalens
ЛНЧ
0148001561
FR
Ланион
22300
Rue Louis de Broglie
Сабрина Дюкейной
33 0 2 96 48 9292
33 0 2 96 48 9787
internationaldevelopment@cristalens.fr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1527
бул. Васил Левски
12
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
Данни за търговеца на едро
АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1527
бул. Васил Левски
12
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
UMDNS
12324
вътреочни лещи
Reverso Monofocal
вол за имплантация в псевдофакични очи
Reverso Monofocal
Описание на медицинското изделие
монофокална сферична ВОЛ с 360° кръгъл ръб
25% хидрофилен акрилат
1
6.50mm x 13,80mm
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Стерилна вътреочна леща предназначена за корекция нa потенциална рефрактивна грешка, предизвикана от замяната на естествената кристална леща след екстракция на катаракта и имплантация на интраокулярна леща. (псевдофакия). За имплантация в цилиарния сулкус.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
8275
28/11/2021