Artis T PL E

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS1232420624
GTIN
08IIbS1232435457
22/01/2020 16:03
31/01/2020 11:22
20/01/2020 15:39
Данни за производителя
Кристаленс Индъстри
Cristalens
ЛНЧ
0148001561
FR
Ланион
22300
Rue Louis de Broglie
Сабрина Дюкейной
33 0 2 96 48 9292
33 0 2 96 48 9787
internationaldevelopment@cristalens.fr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1527
бул. Васил Левски
12
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
Данни за търговеца на едро
АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1527
бул. Васил Левски
12
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
UMDNS
12324
вътреочни лещи
Artis T PL E
торична, акрилна вол с UV филтър
Artis T PL E
Описание на медицинското изделие
торична, презаредена вол в инжектор ACCUJECT PRO
хидрофобен акрилат
хидрофобен акрилат
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Стерилна вътреочна леща, предварително заредена в инжектор ACCUJECT PRO* с UV филтър, с корекция за роговичен астигматизъм, предназначена за заместване на естествената кристална леща на човешкото око след екстракция на катаракта и корекция на афакия. Заднокамерна, за имплантация в капсулния сак
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
8275
28/11/2021