Artis Y PL

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS1232473023
GTIN
08IIbS1232453512
22/01/2020 12:57
31/01/2020 11:44
20/01/2020 15:39
Данни за производителя
Кристаленс Индъстри
Cristalens
ЛНЧ
0148001561
FR
Ланион
22300
Rue Louis de Broglie
Сабрина Дюкейной
33 0 2 96 48 9292
33 0 2 96 48 9787
internationaldevelopment@cristalens.fr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1527
бул. Васил Левски
12
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
Данни за търговеца на едро
АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201036542
BG
SOF
София
1527
бул. Васил Левски
12
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
UMDNS
12324
вътреочни лещи
Artis Y PL
презаредена вол с филтър за синя светлина, жълта
Artis Y PL
Описание на медицинското изделие
асферична жълта, презаредена вол с UV филтър
хидрофобен акрилат
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Стерилна вътреочна леща, предварително заредена в инжектор ACCUJECT PRO* предназначена за заместване на естествената кристална леща на човешкото око след екстракция на катаракта и корекция на афакия.(псевдофакия). Жълта, мека заднокамерна, еднокомпонентна вол за имплантация в капсулния сак.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
8275
28/11/2021