Начало / Медицински изделия / SOIE NOIRE - Нерезорбируем плетен конец, коприна

SOIE NOIRE - Нерезорбируем плетен конец, коприна

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV1391068182
14/01/2020 16:16
14/01/2020 16:23
16/07/2019 10:05
Данни за производителя
Питърс Сърджикал
ЕИК
444018477
FR
Бобини
93013
42 rue Benoit Frachon
Стефан Джорджевич
+33 1 48106262
peters.balkans@yahoo.fr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медикард ООД
ЕИК
030215702
BG
SOF
София
1618
ул. Иван Сусанин 44
Борис Конев
+359 2 9555 879
office@medicard.bg
Данни за търговеца на едро
Медикард ООД
ЕИК
030215702
BG
SOF
София
1618
ул. Иван Сусанин 44
Борис Конев
+359 2 9555 879
office@medicard.bg
IV-Р-Т/МИ-291
31/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
13910
SOIE NOIRE - Нерезорбируем плетен конец, коприна
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
25xxx
Общи търговски данни
В процес на обработка
9833
29/04/2021