Начало / Медицински изделия / Бримка дормия нитинолова без връх

Бримка дормия нитинолова без връх

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV4433360987
14/01/2020 09:36
14/01/2020 15:35
18/06/2013 09:08
Данни за производителя
COLOPLAST A/S
COLOPLAST A/S
ЕИК
183123283
DK
Humlebaek
Patricia Bottenwieser
0033140836849
frpbt@coloplast.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
1750
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Екатерина Петкова
02/4627071
02/9712410
petkova@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска Техника Инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
София
1750
жк.Младост 1, ул.Димитър Моллов бл.28Б
Екатерина Петкова
02/4627071
02/9712410
petkova@mte-bg.com
IV-Р-Т/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
44333
Бримка дормия нитинолова без връх
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
EXN
Общи търговски данни
В процес на обработка
DGM-410
21/09/2023