Начало / Медицински изделия / Сеншура еднкомп. уринаторна торбичка

Сеншура еднкомп. уринаторна торбичка

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV3106803533
14/01/2020 15:21
14/01/2020 15:29
15/05/2013 14:50
Данни за производителя
КОЛОПЛАСТ
КОЛОПЛАСТ
Друго
VAT
HU26957359
DK
HUMLEBAEK
3050
HOLTEDAM 1
LENE JACOBSEN
+4549112502
dkleja@coloplast.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА
ЕИК
030213552
BG
SOF
София
1680
ПОДУЕВО 11 Б
МЕРИ БОСЕВА
+35988829583032
meboss.co@gmail.com
Данни за търговеца на едро
ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА
ЕИК
030213552
BG
SOF
София
1680
ПОДУЕВО 11 Б
МЕРИ БОСЕВА
+35988829583032
meboss.co@gmail.com
ІV-Р-Т / МИ006
13/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
31068
Сеншура еднкомп. уринаторна торбичка
Описание на медицинското изделие
до 76 мм
Домашно предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка