Anti-R-TSH Ab RIA

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV4044309658
GTIN
40443
14/01/2020 10:42
14/01/2020 15:27
17/07/2014 10:22
Данни за производителя
Demeditec Diagnostics GmbH
Друго
VAT
DE204272243
DE
Кил
Jytte Stelck
+49 (0) 431/71922-50
stelck@demeditec.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Данс Фарма ЕООД
ЕИК
130868975
BG
SOF
София
Василка Миронова
02 / 936 70 79
02 / 936 70 79
office@danspharma.com
Данни за търговеца на едро
Данс Фарма ЕООД
ЕИК
130868975
BG
SOF
София
Василка Миронова
02 / 936 70 79
02 / 936 70 79
office@danspharma.com
IV-P-T/MИ-764
23/11/2011
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
40443
Anti-R-TSH Ab RIA
Описание на медицинското изделие
набор
1
96 теста
Предназначено действие, определено от производителя
Радиоимуноанализ за количественото определяне на автоантителата на тиротропиновия рецептор в човешкия серум
2-8 C
Еднократна употреба
DETCT100
Общи търговски данни
В процес на обработка