Начало / Медицински изделия / Пъпна клампа за новородено

Пъпна клампа за новородено

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV4399832163
14/01/2020 12:11
14/01/2020 15:25
16/07/2019 09:58
Данни за производителя
Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S.
Bicakcilar
Друго
Рег. №
04 221 980886
TR
Истанбул
34522
Айшенур Телчи
+90 212 9108585
ATelci@bicakcilar.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медикард ООД
ЕИК
030215702
BG
SOF
София
1618
ул. Иван Сусанин 44
Борис Конев
+359 2 9555 879
office@medicard.bg
Данни за търговеца на едро
Медикард ООД
ЕИК
030215702
BG
SOF
София
1618
ул. Иван Сусанин 44
Борис Конев
+359 2 9555 879
office@medicard.bg
IV-Р-Т/МИ-291
31/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
43998
Пъпна клампа за новородено
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
230 0001 1
Общи търговски данни
В процес на обработка
044/04232980886
16/09/2021