Начало / Медицински изделия / Абсорбционна колона за перфузия на плазмен билируб

Абсорбционна колона за перфузия на плазмен билируб

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV1200174207
13/01/2020 12:33
14/01/2020 14:26
01/11/2017 15:30
Данни за производителя
Джафрон Биомедикал
ЕИК
1111111111111
CN
Гуангдонг
Ирене Лий
00867563619196
irene.lee@jafron.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
029200123
dimitar.kraev@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
029200123
dimitar.kraev@dutchmed.bg
IV-P-T/MU/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
12001
Абсорбционна колона за перфузия на плазмен билируб
BS330
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
HD 60138860 0001
27/05/2024