Cortisol RIA kit

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV3139476129
13/12/2019 15:44
16/12/2019 12:00
13/12/2019 12:23
Данни за производителя
Институт за изотопи Изотоп ЕООД
Изотопи
Друго
99999
99999
HU
Будапеща
H-1121
Конколи - Теге Миклош от 29 - 33
Мариана Пал
0036 1 3910806
comerce@izotop.hu
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 81 33 666
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 81 33 666
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
31394
Cortisol RIA kit
Описание на медицинското изделие
1
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка