ReSound Smart

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
17IIaV5788597041
HIBIC
UMDNS
12/12/2019 14:06
12/12/2019 15:14
16/01/2013 15:26
Данни за производителя
GN ReSound
GN ReSound
Друго
VAT Reg. No
DK-13495068
DK
Ballerup
DK-2750
Lautrupbjerg 7
Jacob Ohrgaard
+4545751111
+4545751119
johrgaard@resound.dk
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Динамед ЕООД
ЕИК
040508842
BG
SOF
София
1233
Враня 32
Валери Донев
+35929549264, +35929310014
+35929311627
dynamed@abv.bg
Данни за търговеца на едро
Динамед ЕООД
ЕИК
040508842
BG
SOF
София
1233
Враня 32
Валери Донев
+35929549264, +35929310014
+35929311627
dynamed@abv.bg
IV-P-T/МИ/029
03/07/2007
Общи медицински данни за изделието
17 - Медицински софтуер
Клас ІІ а
Разни
GMDN
57885
Софтуерно приложение
ReSound Smart
ReSound Smart
ReSound Smart
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
12/12/2019
12/12/2019
099446 MR2
23/12/2022