FILAMIDE

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV3800027466
12/12/2019 08:53
12/12/2019 13:55
05/12/2019 09:53
Данни за производителя
Meril Endosurgery Pvt Ltd
Meril
Друго
СЕ Сертификат
245505-2017-CE-IND-NA-PS Rev.
IN
Vapi, Gujarat
Venkatesh Madke
+359876392428
venkatesh.madke@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Новомед ООД
ЕИК
200048260
BG
SOF
София
Мартин Марков
+359897608932
martinmarkov30@gmail.com
Данни за търговеца на едро
Новомед ООД
ЕИК
200048260
BG
SOF
София
Мартин Марков
+359897608932
martinmarkov30@gmail.com
BG/WDA/MD-0198
21/11/2019
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
38000
FILAMIDE
Полиамиден Конец
Описание на медицинското изделие
Полиамид 6 - 6.6
12
USP 10/0 (metric 0.2) - USP 2 (metric 5)
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
PVDF BU
Общи търговски данни
В процес на обработка
2195-MED-1929401-D02
26/05/2024