FILAPRON

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV4540187314
12/12/2019 08:32
12/12/2019 11:39
05/12/2019 09:53
Данни за производителя
Meril Endosurgery Pvt Ltd
Meril
Друго
СЕ Сертификат
245505-2017-CE-IND-NA-PS Rev.
IN
Vapi, Gujarat
Venkatesh Madke
+359876392428
venkatesh.madke@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Новомед ООД
ЕИК
200048260
BG
SOF
София
Мартин Марков
+359897608932
martinmarkov30@gmail.com
Данни за търговеца на едро
Новомед ООД
ЕИК
200048260
BG
SOF
София
Мартин Марков
+359897608932
martinmarkov30@gmail.com
BG/WDA/MD-0198
21/11/2019
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
45401
FILAPRON
Poliglecaprone 25 Конец
Описание на медицинското изделие
Поли (гликлолид-ко-капролактон) PGCL
12
USP 6/0 (metric 0.7) - USP 1 (metric 4)
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
PGCL VIO
Общи търговски данни
В процес на обработка
245507-2017-CE-IND-NA-PS
27/05/2024