FILAPROP MESH

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV6030040788
07/12/2019 20:35
09/12/2019 12:00
05/12/2019 09:53
Данни за производителя
Meril Endosurgery Pvt Ltd
Meril
Друго
СЕ Сертификат
245505-2017-CE-IND-NA-PS Rev.
IN
Vapi, Gujarat
Venkatesh Madke
+359876392428
venkatesh.madke@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Новомед ООД
ЕИК
200048260
BG
SOF
София
Мартин Марков
+359897608932
martinmarkov30@gmail.com
Данни за търговеца на едро
Новомед ООД
ЕИК
200048260
BG
SOF
София
Мартин Марков
+359897608932
martinmarkov30@gmail.com
BG/WDA/MD-0198
21/11/2019
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
60300
FILAPROP MESH
POLYPROPYLENE MESH (10CM X 15CM)
Описание на медицинското изделие
1
10CM X 15CM
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
PPM1015
Общи търговски данни
В процес на обработка
1378-MDD-084/2019-01
08/01/2023