Cascade Agile

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIN3967304537
04/12/2019 11:00
04/12/2019 15:44
25/06/2019 12:12
Данни за производителя
PERFLOW MEDICAL ltd.
Друго
N/A
N/A
IL
Тел Авив
6971921
Дани Фарин
+972-3-6544011
info@perflow.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633309
emilia.a@macsmedical.eu
Данни за търговеца на едро
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633309
emilia.a@macsmedical.eu
IV-P-T/МИ 1191
19/05/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
39673
Cascade Agile
Cascade AgileM, Cascade AgileL
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
FG0007, FG0008
Общи търговски данни
В процес на обработка
53341
04/12/2019
539670 MRA
27/05/2023