Начало / Медицински изделия / Титаниеви винтове за фиксация - нестерилни

Титаниеви винтове за фиксация - нестерилни

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbN1610125849
22/11/2019 14:07
26/11/2019 11:17
15/06/2016 17:16
Данни за производителя
Gebruder Martin GmbH & Co. KG KLS Martin Group
KLS Martin
ЕИК
142930777
DE
Тутлинген
78532
KLS Martin Platz 1
Велимира Георгиева
+359896668862
info@neuro.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Нервна система
UMDNS
16101
Титаниеви винтове за фиксация - нестерилни
Описание на медицинското изделие
Титаниева сплав Ti-6AI-4V
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Титаниеви винтове за фиксация на плаки в областта на лицево-челюстната хирургия
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
50740
18/11/2019
01/09/2019
210299MR2
12/05/2022