No-React Patch

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC3527363932
11/11/2019 21:57
13/11/2019 11:18
25/06/2019 12:16
Данни за производителя
BIOINTEGRAL SURGICAL Inc.
Друго
N/A
N/A
CA
Mississauga, Ontario
L4Z1S6
Гил Габей
+905 268 0866
info@biointegral-surgical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633309
emilia.a@macsmedical.eu
Данни за търговеца на едро
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633309
emilia.a@macsmedical.eu
IV-P-T/МИ 1191
19/05/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
35273
No-React Patch
NRPP
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
NRPP-9mAP,11mAP,13mAP,14nAP
Общи търговски данни
В процес на обработка
48818
07/11/2019
13863GB411191018
12/05/2024