Начало / Медицински изделия / AM Oxygen Concentrator-AM-3

AM Oxygen Concentrator-AM-3

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
13IIaR1287369364
12/11/2019 11:58
13/11/2019 09:58
12/11/2019 09:22
Данни за производителя
SHENYANG AERTI TECH CO., LTD
AERTI
Друго
НЯМА КОД
xxxxxxxxx
CN
Shenyang City
110141
No. 30 Huahai Road
Ms. Ada Qi
+86-24-25335433
+86-24-25335411
ada@airtech-med.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДИТОМЕД ЕООД
ЕИК
200048189
BG
SOF
София
1303
Овче поле 122
Мартин Дянков
0885079544
office@ditomed.bg
Данни за търговеца на едро
ДИТОМЕД ЕООД
ЕИК
200048189
BG
SOF
София
1303
Овче поле 122
Мартин Дянков
0885079544
office@ditomed.bg
IV-Р-Т/МИ 579
01/07/2010
Общи медицински данни за изделието
13 - Изделия за допълнителна терапия
Клас ІІ а
Дихателна система
UMDNS
12873
AM Oxygen Concentrator-AM-3
AM Oxygen Concentrator-AM-3
AM-3
Описание на медицинското изделие
Домашно предписание, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Кислородният концентратор е устройство, което концентрира кислорода от газоснабдяване (обикновено околен въздух) чрез избирателно отстраняване на азот за подаване на газов поток, обогатен с кислород.
Многократна употреба
AM-3
Общи търговски данни
В процес на обработка
IV-Р-Т/МИ 579
01/07/2010
12/11/2019
DD 60100205 0001
08/04/2020