Начало / Медицински изделия / Hydrocolloid - mouldable Rings ф100

Hydrocolloid - mouldable Rings ф100

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV1645908198
11/11/2019 11:32
11/11/2019 12:12
10/01/2019 11:34
Данни за производителя
OxMed International GmbH
OxMed
Друго
VAT
DE284563381
DE
Emmerich am Rhein
46446
Groendahlscher Weg 87
Miriam Rössler
0049 (2822) 600 820
mroessler@oxmedinternational.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДИТОМЕД ЕООД
ЕИК
200048189
BG
SOF
София
1303
Овче поле 122
Мартин Дянков
0885079544
office@ditomed.bg
Данни за търговеца на едро
ДИТОМЕД ЕООД
ЕИК
200048189
BG
SOF
София
1303
Овче поле 122
Мартин Дянков
0885079544
office@ditomed.bg
IV-Р-Т/МИ 579
01/07/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
UMDNS
16459
Hydrocolloid - mouldable Rings ф100
Hydrocolloid - mouldable Rings ф100
A2013
Описание на медицинското изделие
Ф100
Домашно предписание, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
A2013
Общи търговски данни
В процес на обработка
IV-Р-Т/МИ 579
01/07/2010