Начало / Медицински изделия / Dafodil митрална перикардна биопротеза

Dafodil митрална перикардна биопротеза

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC6024200823
07/11/2019 16:56
13/11/2019 14:20
07/11/2019 16:21
Данни за производителя
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
Друго
Идентиф. номер на фирмата
U24239GJ2007PTC051137
IN
Vapi
Venkatesh Madke
0091 8424064500
Venkatesh.Madke@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 5976
e.andreeva@rsr-bg.com
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 5976
e.andreeva@rsr-bg.com
IV-P-T/МИ-021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60242
Dafodil митрална перикардна биопротеза
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1434-MDD-473/2019
27/05/2024