Начало / Медицински изделия / Navigator въвеждаща система

Navigator въвеждаща система

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC6024556281
07/11/2019 17:14
08/11/2019 16:21
07/11/2019 16:21
Данни за производителя
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
Друго
Идентиф. номер на фирмата
U24239GJ2007PTC051137
IN
Vapi
Venkatesh Madke
0091 8424064500
Venkatesh.Madke@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 5976
e.andreeva@rsr-bg.com
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 5976
e.andreeva@rsr-bg.com
IV-P-T/МИ-021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60245
Navigator въвеждаща система
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Система за транскатетърно поставяне на сърдечна клапа
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1434-MDD-108/2019
08/04/2024