Начало / Медицински изделия / 101300 WILAflow Elite респиратор за новородени

101300 WILAflow Elite респиратор за новородени

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIbV1436116503
07/11/2019 15:39
08/11/2019 15:18
07/11/2019 11:08
Данни за производителя
ВИЛАмед
ЕИК
1111111111111
DE
Камерштайн
Михаел Гьорлиц
+4991789969990
info@wilamed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
1164
Димитър Краев
029200123
dimitar.kraev@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
1164
Димитър Краев
029200123
dimitar.kraev@dutchmed.bg
IV-P-T/MU/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ б
Разни
UMDNS
14361
101300 WILAflow Elite респиратор за новородени
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
101300
Общи търговски данни
В процес на обработка
HD 60128634 0001
28/05/2023