Начало / Медицински изделия / AOK SATIN SHORTCUT 3.5MM ANG 6'S

AOK SATIN SHORTCUT 3.5MM ANG 6'S

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIaS3276443665
20/06/2013 11:33
20/06/2013 11:42
04/06/2013 13:41
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
N/A
N/A
US
Форт Уърт
6201 South Ereeway
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
Данни за търговеца на едро
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
IV-P-T/МИ 178
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ а
Сензорни органи
GMDN
32764
Офталмологични режещи инструменти 
AOK SATIN SHORTCUT 3.5MM ANG 6'S
Описание на медицинското изделие
Нож за имплантация 3,5 мм
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Стерилни режещи инструменти. За осъществяване на различни видове разрези по време на офталмологични хирургични операции.
Еднократна употреба
8065993561
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-7661
28/12/2007
01/12/2007
G1120720895259
09/04/2017