Начало / Медицински изделия / EXTENDER Drug Eluting Balloon

EXTENDER Drug Eluting Balloon

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC6255182873
30/10/2019 09:50
01/11/2019 15:18
28/10/2019 11:03
Данни за производителя
Invamed Sağlık İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Invamed
Друго
Vergi No
4780554949
TR
ANKARA
Umut Utkan
+90(312)2357735-36
umututkan@rdglobal.com.tr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
029533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
029533616
cardiomedical@abv.bg
IV-Р-Т / МИ 827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
62551
EXTENDER Drug Eluting Balloon
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Медикамент-излъчващият балонен катетър за PTA EXTENDER Drug Eluting Balloon се използва за лечение на коронарни и периферни кръвоносни съдове с помощта на балонна структура, която отделя лекарство от върха си. При интервенционално лечение на феморопоплитеална болест на коронарните и периферните артерии лекува чрез бързо и ефективно отделяне на лекарство.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
M.2017.106.8756-1
08/08/2022