Venex 360

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbB1786603120
22/10/2019 15:47
24/10/2019 11:21
15/06/2016 17:16
Данни за производителя
Gebruder Martin GmbH & Co. KG KLS Martin Group
KLS Martin
ЕИК
142930777
DE
Тутлинген
78532
KLS Martin Platz 1
Велимира Георгиева
+359896668862
info@neuro.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Кръв и кръвообразуващи органи
UMDNS
17866
Venex 360
Описание на медицинското изделие
стъкло
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Сет влакно за лазерни хирургични устройства ( 980-1150 )
Еднократна употреба
79-350-00-04, 79-350-01-04
Общи търговски данни
В процес на обработка
46031
22/10/2019
01/09/2019
210299MR2
12/05/2022