ACCURUS PROBE 2500 6'S

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS4515056967
20/06/2013 11:09
20/06/2013 11:32
04/06/2013 13:41
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
N/A
N/A
US
Форт Уърт
6201 South Ereeway
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
Данни за търговеца на едро
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
IV-P-T/МИ 178
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
45150
ACCURUS PROBE 2500 6'S
Описание на медицинското изделие
Сонда Акурус 2500
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
консуматив за машина "Акурус"
Еднократна употреба
8065741018
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-4216
25/06/2008
25/06/2008
G1120720895259
09/04/2017