Promesa BMS

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbC4793291125
GTIN
P 47932
10/10/2019 11:21
10/10/2019 11:27
07/02/2013 12:03
Данни за производителя
Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд.
Мерил Лайф Сайънсиз
Друго
код на производителя
5207017977
IN
София
396191
Муктананд Марг., Чала
Шаган Доноде
+912240479797
chhagan.donode@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКМЕД ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1336
ж.к. Люлин 1, ул.109, №19, етаж 7
1336
Елена Михайлова
02 989 42 49
02 989 42 49
info@macmedbg.com
Данни за търговеца на едро
МАКМЕД ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1336
ж.к. Люлин 1, ул.109, №19, етаж 7
1336
Елена Михайлова
02 989 42 49
02 989 42 49
info@macmedbg.com
IV-P-T/МИ-589
26/07/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
47932
Promesa BMS
Описание на медицинското изделие
Саморазширяваща се периферна стент система от нити
Nitinol
Nitinol
1
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Самораширяващата се периферна стент система е показана за прилагане при лечение на артеросклероза на периферни артерии с диаметър на контролния кръвоносен съд от 5 до 7 мм за повърхностна феморална артерия и от 7 до 10 мм за илиячна артерия при пациенти, подходящи за перкутанна транслуминална ангиопластика и стентиране.
Еднократна употреба
PRBxxxxxyyА/В
Общи търговски данни
В процес на обработка
44140
10/10/2019
10/10/2019
1783-MDD-111
26/02/2024