Начало / Медицински изделия / Myval - система за транскатетърна сърдечна клапа

Myval - система за транскатетърна сърдечна клапа

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC6024577986
GTIN
P 60245
10/10/2019 11:00
10/10/2019 11:24
07/02/2013 12:03
Данни за производителя
Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд.
Мерил Лайф Сайънсиз
Друго
код на производителя
5207017977
IN
София
396191
Муктананд Марг., Чала
Шаган Доноде
+912240479797
chhagan.donode@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКМЕД ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1336
ж.к. Люлин 1, ул.109, №19, етаж 7
1336
Елена Михайлова
02 989 42 49
02 989 42 49
info@macmedbg.com
Данни за търговеца на едро
МАКМЕД ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1336
ж.к. Люлин 1, ул.109, №19, етаж 7
1336
Елена Михайлова
02 989 42 49
02 989 42 49
info@macmedbg.com
IV-P-T/МИ-589
26/07/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60245
Myval - система за транскатетърна сърдечна клапа
Описание на медицинското изделие
- транскатетърна сърдечна клапа
Стерилност, Болнично предписание
перикардна тъкан-говежди произ
Предназначено действие, определено от производителя
Системата е показана за облекчение на аортна стеноза при пациенти със симптоматични сърдечни заболявания в резултат на остро протичане на нативна калцификационна аортна стеноза, преценено от колектив от кардиолози (включително сърдечен хирург) и при пациенти с висок риск за терапия чрез операция на открито сърце.
Еднократна употреба
МVLxxx
Общи търговски данни
В процес на обработка
44141
10/10/2019
10/10/2019
1434-MDD-108/2019
08/04/2024