Начало / Медицински изделия / Гленоиден компонент

Гленоиден компонент

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIM1802328765
09/10/2019 16:57
10/10/2019 11:15
08/10/2019 16:05
Данни за производителя
3S Ortho
Друго
ДДС номер
FR15424858934
FR
Лион
69009
Хуберт Гонън
0033609913554
h.gonnon@3sortho.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Орто Сейв Ънлимитид ООД
ЕИК
203048854
BG
SOF
София
Бистра Петкова
00359876675775
ortho.save.unlimited@gmail.com
Данни за търговеца на едро
Орто Сейв Ънлимитид ООД
ЕИК
203048854
BG
SOF
София
Бистра Петкова
00359876675775
ortho.save.unlimited@gmail.com
IV-P-T/МИ-1094
09/06/2014
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Мускулно-скелетна система
GMDN
18023
Гленоиден компонент
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
0088/4009626/00416
25/04/2023