MeRes100 Lineage

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC5630420487
GTIN
P 56304
08/10/2019 14:40
08/10/2019 14:49
07/02/2013 12:03
Данни за производителя
Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд.
Мерил Лайф Сайънсиз
Друго
код на производителя
5207017977
IN
София
396191
Муктананд Марг., Чала
Шаган Доноде
+912240479797
chhagan.donode@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКМЕД ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1336
ж.к. Люлин 1, ул.109, №19, етаж 7
1336
Елена Михайлова
02 989 42 49
02 989 42 49
info@macmedbg.com
Данни за търговеца на едро
МАКМЕД ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1336
ж.к. Люлин 1, ул.109, №19, етаж 7
1336
Елена Михайлова
02 989 42 49
02 989 42 49
info@macmedbg.com
IV-P-T/МИ-589
26/07/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
56304
MeRes100 Lineage
Описание на медицинското изделие
Балонно разширяемо скеле и активен компонент
PLLA
1
Стерилност, Болнично предписание
Sirolimus
Предназначено действие, определено от производителя
Предназначен за подобряване на коронарния луминален диаметър при пациенти със симптоматично исхемично заболяване на сърцето поради нововъзникнали лезии в нативни коронарни артерии
Еднократна употреба
MRLXXXYY
Общи търговски данни
В процес на обработка
42513
01/10/2019
01/10/2019
1783-MDD-119
17/05/2024