Evermine 50

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC5877151023
GTIN
P 58771
08/10/2019 14:25
08/10/2019 14:38
07/02/2013 12:03
Данни за производителя
Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд.
Мерил Лайф Сайънсиз
Друго
код на производителя
5207017977
IN
София
396191
Муктананд Марг., Чала
Шаган Доноде
+912240479797
chhagan.donode@merillife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКМЕД ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1336
ж.к. Люлин 1, ул.109, №19, етаж 7
1336
Елена Михайлова
02 989 42 49
02 989 42 49
info@macmedbg.com
Данни за търговеца на едро
МАКМЕД ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1336
ж.к. Люлин 1, ул.109, №19, етаж 7
1336
Елена Михайлова
02 989 42 49
02 989 42 49
info@macmedbg.com
IV-P-T/МИ-589
26/07/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
58771
Evermine 50
Описание на медицинското изделие
Еверолимус излъчваща коронарна стент система
L605
1
Стерилност, Болнично предписание
Everolimus
Предназначено действие, определено от производителя
Предназначен за подобряване на коронарно- луминалния диаметър на пациенти със симптоматични исхемични сърдечни заболявания
Еднократна употреба
EVFXXXYY
Общи търговски данни
В процес на обработка
42511
01/10/2019
17/09/2019
1783-MDD-086
27/04/2023