Начало / Медицински изделия / Интравенозна канюла с инжекционен порт

Интравенозна канюла с инжекционен порт

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaB0000003645
20/09/2019 10:23
20/09/2019 14:51
19/09/2019 14:38
Данни за производителя
Суру Интернешънъл Пвт. Лимитед
Суру
Друго
код
Ltd.
IN
Мумбай
Джитеш Шах
28378500
info@suru.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Лион ЕООД
ЕИК
831658029
BG
SOF
София
Златина Петрова
+359884887436
lion@lionbg.com
Данни за търговеца на едро
Лион ЕООД
ЕИК
831658029
BG
SOF
София
Златина Петрова
+359884887436
lion@lionbg.com
IV-P-T /МИ065
21/09/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Кръв и кръвообразуващи органи
GMDN
00000
Интравенозна канюла с инжекционен порт
Абокат
Описание на медицинското изделие
CH 14, 16, 18, 20, 22, 24
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
2002
Общи търговски данни
В процес на обработка
IN99/50609
23/04/2022