Perceval Plus

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC1587013128
19/09/2019 16:20
20/09/2019 12:09
24/06/2013 11:18
Данни за производителя
Сорин Груп Италия
Сорин
Друго
Регистрационен
10556980158
IT
Салуджа
13040
Via Crescentino
Мауро Ерколани
00390161487412
00390161487048
Mauro.ercolani@sorin.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медикард ООД
ЕИК
030215702
BG
SOF
София
1618
ул. Иван Сусанин, 44
Борис Николов Конев
9555878
8581303
office@medicard.bg
Данни за търговеца на едро
Медикард ООД
ЕИК
030215702
BG
SOF
София
1618
ул. Иван Сусанин, 44
Борис Николов Конев
9555878
8581303
office@medicard.bg
IV-P-T / МИ-291
31/01/2008
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
UMDNS
15870
Perceval Plus
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
телешки перикард
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
PVF-S; PVF-M; PVF-L; PVF-XL
Общи търговски данни
В процес на обработка
0123/G7AO170901664014
30/01/2021