Начало / Медицински изделия / Лепенка от НТТ за фиксиране на IV канюла

Лепенка от НТТ за фиксиране на IV канюла

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10ID0000051645
19/09/2019 13:55
19/09/2019 14:08
18/09/2019 09:37
Данни за производителя
Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД
Унимакс
Друго
код
Ltd.
CN
Лухан, Провинция Хюбей
Джордж Ксиа
862782441059
sales@unimaxmedikal.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Лион ЕООД
ЕИК
831658029
BG
SOF
София
Златина Петрова
+356884887436
lion@lionbg.com
Данни за търговеца на едро
Лион ЕООД
ЕИК
831658029
BG
SOF
София
Златина Петрова
+356884887436
lion@lionbg.com
IV-P-T/ МИ065
21/09/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Дерматологични средства
GMDN
00000
Лепенка от НТТ за фиксиране на IV канюла
Лепенка за абокат
Описание на медицинското изделие
6cm/8cm
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка