Начало / Медицински изделия / Лепяща лента от НТТ

Лепяща лента от НТТ

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10ID0000094071
19/09/2019 10:23
19/09/2019 11:08
18/09/2019 09:37
Данни за производителя
Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД
Унимакс
Друго
код
Ltd.
CN
Лухан, Провинция Хюбей
Джордж Ксиа
862782441059
sales@unimaxmedikal.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Лион ЕООД
ЕИК
831658029
BG
SOF
София
Златина Петрова
+356884887436
lion@lionbg.com
Данни за търговеца на едро
Лион ЕООД
ЕИК
831658029
BG
SOF
София
Златина Петрова
+356884887436
lion@lionbg.com
IV-P-T/ МИ065
21/09/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Дерматологични средства
GMDN
00000
Лепяща лента от НТТ
Унификс
Описание на медицинското изделие
5cm x 10m, 10cm x 10m и други.
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
R 2998
15/05/2008