Protege NC

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC4773216778
17/09/2019 17:46
18/09/2019 10:32
29/10/2018 17:19
Данни за производителя
Blue Medical Devices B.V.
Blue Medical
Друго
VAT
852482449B01
NL
Halmond
5708
Panovenweg 7
Стилянос Зафирис
+359896668898
cs@bluemedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146 Б
Велимира Георгиева
+359896668862
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
София
1463
бул. Витоша 146 Б
Велимира Георгиева
+359896668862
info@neuro.bg
IV-Р-Т / МИ 1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
47732
Protege NC
Описание на медицинското изделие
полиамид с хидрофилно покритие
1
Стерилност
паклитаксел
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
39451
10/09/2019
05/09/2019
CE597196
14/03/2022