Начало / Медицински изделия / синтетичен конец 4/0 с игла 3/8 кръг

синтетичен конец 4/0 с игла 3/8 кръг

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIV1275446935
11/09/2019 14:21
11/09/2019 16:24
08/05/2019 09:39
Данни за производителя
YAVO Sp. z.o.o.
Друго
VAT
PL7691925826
PL
Белчатов
Томаш Глоговски
++480446329411
t.glogowski@yavo.com.pl
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
200872196
BG
VAR
Варна
Пламен Калайджиев
++ 359 52 602360
elpak@elpak.bg
Данни за търговеца на едро
ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
200872196
BG
VAR
Варна
Пламен Калайджиев
++ 359 52 602360
elpak@elpak.bg
BG/WDA/MD-0113
06/03/2019
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Разни
UMDNS
12754
синтетичен конец 4/0 с игла 3/8 кръг
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
DK67PG
Общи търговски данни
В процес на обработка
1434-MDD-75/2016
30/10/2019