Anti-B monoclonal

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06А1B0000015291
10/09/2019 15:46
10/09/2019 16:22
28/08/2019 11:29
Данни за производителя
Antitoxin GmbH
Друго
ддс номер
DE284320236
DE
Bammental
69245
Industriestrasse 88
Lukas Quidenus
+49(0)6223 / 8661 - 0
+49(0)6223 / 8661 - 13
atox@antitoxin-gmbh.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕМЕД Груп ЕООД
ЕИК
204603976
BG
SOF
София
1000
бул.Витоша 62, вх.Б, ет.3
Eлеонора Лонтова
02 4663893
officebg@emedgroup.gr
Данни за търговеца на едро
ЕМЕД Груп ЕООД
ЕИК
204603976
BG
SOF
София
1000
бул.Витоша 62, вх.Б, ет.3
Eлеонора Лонтова
02 4663893
officebg@emedgroup.gr
IV-P-T/MИ-1408/14.06.2017
14/06/2017
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Реактиви и продукти от реактиви, включително съответните калибратори и контролни материали за определяне на следните кръвни групи: система АВО, резус (С, с, D, E, е), anti-Kell
Кръв и кръвообразуващи органи
GMDN
00000
Anti-B monoclonal
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
01.003-10.00
Общи търговски данни
В процес на обработка
D1052200065
15/07/2023