Начало / Медицински изделия / ACCURUS ANT PAK W/O REFL TIPLESS 6'S

ACCURUS ANT PAK W/O REFL TIPLESS 6'S

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS4515047185
20/06/2013 11:04
20/06/2013 11:13
04/06/2013 13:41
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
N/A
N/A
US
Форт Уърт
6201 South Ereeway
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
Данни за търговеца на едро
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
IV-P-T/МИ 178
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
45150
ACCURUS ANT PAK W/O REFL TIPLESS 6'S
Описание на медицинското изделие
Комплект за фако "Акурус"
с маншон стандартен,без връх
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
консуматив за машина "Акурус"
Еднократна употреба
8065740272
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-4216
25/06/2008
25/06/2008
G1120720895259
09/04/2017