Начало / Медицински изделия / Lumipulse G 25-OH Vitamin D Calibrators

Lumipulse G 25-OH Vitamin D Calibrators

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV1701026032
13/08/2019 16:04
14/08/2019 11:11
12/08/2019 17:01
Данни за производителя
Фюджиребио ИНК.
ЕИК
000000000
JP
Токио
Масахиро Хосоно
+81-3-6279-0800
fri_P-data_g@miraca.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аквахим АД
ЕИК
200984964
BG
SOF
София
бул. Проф. Цветан Лазаров № 83
Марияна Димитрова
0882 72 71 01
mariana.dimitrova@aquachim.bg
Данни за търговеца на едро
Аквахим АД
ЕИК
200984964
BG
SOF
София
бул. Проф. Цветан Лазаров № 83
Марияна Димитрова
0882 72 71 01
mariana.dimitrova@aquachim.bg
IV-P-T/МИ-268
21/01/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
UMDNS
17010
Lumipulse G 25-OH Vitamin D Calibrators
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
234020
Общи търговски данни
В процес на обработка