Ambix NONCORstick Safe

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV1685470529
06/08/2019 13:22
06/08/2019 16:51
27/06/2013 11:38
Данни за производителя
Fresenius Kabi AG
Fresenius Kabi
Друго
ДДС номер
DE812738810
DE
Bad Homburg
Ursula Schneider
+49 6172 686 0
communication@fresenius-kabi.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
ІV-Р-Т/МИ-021/29.08.2007
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
16854
Ambix NONCORstick Safe
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
8084231,8084281,8084321
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1170447402052
07/06/2022