RESPONDER

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV5829883058
25/07/2019 18:14
30/07/2019 11:20
25/07/2019 17:20
Данни за производителя
Starch Medical Inc.
Друго
N/A
N/A
US
San Jose, California
CA95131
2150 Ringwood Avenue
Wendy Decker
408-428-9818
info@starchmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
Данни за търговеца на едро
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
IV-P-T/МИ 1191
19/05/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
58298
RESPONDER
RP1105
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Полизахариден хемостатик
-40 до +60
Еднократна употреба
RP1105
Общи търговски данни
В процес на обработка
32540
24/07/2019
14 0576 QS/NB
30/09/2019