CanGaroo ECM Envelope

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC3527390168
30/07/2019 07:47
30/07/2019 09:45
29/07/2019 10:06
Данни за производителя
Aziyo Biologics, Inc.
Друго
N/A
N/A
US
Roswell
GA30076
1100 Old Ellis Road
Andrew Green
470-514-4085
med@aziyo.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
ж.к. Еленово 181
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
Данни за търговеца на едро
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
ж.к. Еленово 181
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
IV-P-T/МИ 1191
19/05/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
35273
CanGaroo ECM Envelope
Екстрацелуларни матрични изделия
Описание на медицинското изделие
Екстрацелуларна матрица
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
За обезопасяване, създаване на стабилна среда на имплантируеми електронни изделия.
+10 до +30
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
16867
23/04/2018
2107466DE04
01/11/2019