Начало / Медицински изделия / MagicTouch, Sirolimus Coated Balloon Catheter

MagicTouch, Sirolimus Coated Balloon Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC1069879787
28/07/2019 05:37
29/07/2019 09:34
26/07/2019 10:24
Данни за производителя
Envision Scientific Plt.Ltd.
Envision Scientific
Друго
N/A
N/A
IN
Surat
394510
Sachin-Hazira Road
Ankit Vajpayee
+91-261-2460003
contact@espl.net.in
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
Данни за търговеца на едро
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
IV-P-T/МИ 1191
19/05/2015
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
10698
MagicTouch, Sirolimus Coated Balloon Catheter
MagicTouch
Описание на медицинското изделие
Балонен катетър покрит със Сиролимус
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
MagicTouch балон катетър с покритие от Сиролимус е предназначен за третиране на коронарни атерии - дилатация и освобождаване на медикамент, .
Еднократна употреба
CMT15010-CMT40040
Общи търговски данни
В процес на обработка
47909
05/11/2018
1434-MDD-361/2019
06/07/2024