Abluminus DES

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC1746123842
26/07/2019 11:28
26/07/2019 14:37
26/07/2019 10:24
Данни за производителя
Envision Scientific Plt.Ltd.
Envision Scientific
Друго
N/A
N/A
IN
Surat
394510
Sachin-Hazira Road
Ankit Vajpayee
+91-261-2460003
contact@espl.net.in
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
Данни за търговеца на едро
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
IV-P-T/МИ 1191
19/05/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
17461
Abluminus DES
Описание на медицинското изделие
балон интракорорен стент покрит с Сиролимус
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Коронарна стент система, излъчваща Сиролимус
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
47908
05/11/2018
1434-MDD-355
06/07/2024