BIOGLUE

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV4478499972
26/07/2019 11:03
26/07/2019 11:17
26/07/2019 10:22
Данни за производителя
CryoLife Inc.
Друго
N/A
N/A
US
Kennesaw
GA30144
1655 Roberts Blvd.
Sherry Saurini
+1 770-419-3355
info@cryolife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
Данни за търговеца на едро
МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
IV-P-T/МИ 1191
19/05/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
44784
BIOGLUE
Описание на медицинското изделие
говежди серумен албумин и глутараладехид
1
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Биологично лепило
+5 до +25
Еднократна употреба
BG3502-5-G, BG3510-5-G, BG3515
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
накрайници за апликатор 10cm, 27cm, 12mm BGAT-10SY, BGATS-27SY, BGST-12 накрайници за апликатор
Общи търговски данни
В процес на обработка
24080
06/06/2018
0949334/G
31/12/2019